PRODUKCIJSKI POTICAJ – Financijski poticaj od 25 %!

Hrvatska je uvela poticaj filmskim produkcijama 2012. godine. Dostupan je međunarodnim i lokalnim filmskim stvarateljima u obliku popusta na sredstva potrošena u Hrvatskoj. Od srpnja 2018. novčani popust podignut je na 25 %, s dodatnih 5 % za proizvodnje u regijama s ispodprosječnim razvojem.

Pregled

Formati koji su obuhvaćeni ovom mjerom su: igrani filmovi, dokumentarni filmovi, TV drama i animacija. Poticaj se ne odnosi na reklame, reality TV i TV emisije.

Povjerenstvo razmatra prijave i ocjenjuje jesu li uvjeti za dodjelu bespovratnih sredstava ispunjeni. Odluke se donose prema redoslijedu kojim su zahtjevi zaprimljeni, a poticaji se dodjeljuju do isteka sredstava u tekućoj godini. Povrat se odnosi na ukupne izdatke, bez uključivanja poreza na dodanu vrijednost, te se isplaćuje izravno na hrvatski bankovni račun podnositelja zahtjeva. Kvalificirano trošenje sastoji se od troškova robe i usluga kupljenih u Hrvatskoj i plaća isplaćenih hrvatskim poreznim obveznicima (glumcima i ekipi) za usluge koje se obavljaju u Hrvatskoj.

Europska komisija odobrila je program do 31. prosinca 2019.*

Zahtjevi

Podnositelj zahtjeva mora biti hrvatski producent, ko-producent ili servisna produkcija koji su proizveli ili pružali servisne usluge za najmanje jedan javno prikazan audiovizualni rad u posljednje tri godine.

Potpuna prijava mora se dostaviti Centru najmanje 30 dana prije početka snimanja. Podnositelj zahtjeva mora (1) dostaviti dokaz da je osigurano najmanje 70 % financiranja za pokrivanje troškova produkcije u Hrvatskoj, (2) položiti test iz kulture koji ima najmanje 12 bodova, a najviše 34 i (3) glumci i ekipa sastoje se od najmanje 30 % hrvatskih građana za produkcije koje djelomično snimaju u Hrvatskoj ili 50 % za produkcije koje u potpunosti snimaju u Hrvatskoj.

Produkcijama koje zadovoljavaju uvjete izdaje se privremena potvrda, a po završetku produkcije u Hrvatskoj i podnošenja revidiranih računa, konačna potvrda koja jamči plaćanje. Hrvatski partner pruža punu paletu proizvodnih usluga uključujući: izviđanje lokacija, raspoređivanje, budžetiranje, casting i ekipu te preuzima punu odgovornost za sve proizvodne usluge koje se obavljaju u Hrvatskoj tijekom cijelog perioda produkcije.

Kriteriji za prijave dostupni su na web stranici Hrvatskog audiovizualnog centra: www.filmingincroatia.hr.