AS AERIAL

Tvrtka: AS AERIAL
Adresa: južna obala VII/24
Poštanski broj: 10000
Grad: Zagreb
Email: sasa@asaerial.com
Web: www.asaerial.com
Kontakt osoba: Saša Avakumović
GSM: 00385 98 276 219
Sektor: Rental Company
Slažem se da se moji osobni podaci mogu spremiti i koristiti za slanje obavijesti ZAGREBAČKOG FILMSKOG UREDA: Checked